Generalforsamling
Skrevet af Rene Steensen d. 15.02.2011

Randori afholder Generalforsamling


Alle medlemmer samt forældre indbydes til generalforsamling i Randori Holstebro mandag d. 22. februar 2018 kl. 1900

Generalforsamlingen afholdes i CKS på Gartnerivej 43.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

1. Cheftræneren for Jiu-Jitsu aflægger beretning

2. Cheftræneren for Karate aflægger beretning

3. Cheftræneren for BJJ aflægger beretning

4. Cheftræneren for Sportskarate aflægger beretning

3. Kasseren forelægger regnskabet

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter:

1 Kasser.

3 Bestyrelse medlemmer.

2 Bestyrelse suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

1 Revisorer.

1 Revisorsuppleant.

8. Valg til arbejdsgruppen:

1 Formand.

1 Medlem

1 Suppleant

9. Eventuelt.


Indkomne forslag som ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelse, kassere Claus Harrestrup eller formand Rene Steensen i hænde senest 1 uge før generalforsamling.

Randori er vært med kaffe og brød, bestyrelsen ser frem til stort fremmøde af medlemmer og forældre.