NY i Klubben

Børn

Træningstider:
Mandag/Onsdag 17:45-19:00

Voksne

Træningstider:
Mandag/Onsdag 19:00-20:30

Om Jiu-Jitsu

Randori Jiu-Jitsu er selvforsvar, som bygger på funktionelle teknikker baseret på reelle angreb, man kan risikere at stå over for “ude i virkeligheden”. Teknikpensummet er udviklet af klubbens egne højtgraduerede instruktører og er tilpasset dansk lovgivning for nødværge. Grundlæggerne af Randori Jiu-Jitsu har alle baggrund i DJSF’s Jiu-Jitsu-system, som er udviklet af Carl Henriksen, 9. dan. Det er klubbens målsætning, at træne et så realistisk og tidssvarende selvforsvarssystem som muligt, hvorfor pensummet også jævnligt gennemgår revurdering af klubbens trænerstab.

Princippet i Jiu Jitsu går ud på at afvente modstanderens angreb og at undvige/give efter for ham, hvorved han mister balancen og kan overvindes med ringe styrke (deraf navnet “Den milde kunst”).

Jiu-Jitsu appellerer til en bred vifte af udøvere: kvinder, som finder det ubehageligt at færdes i nattelivet; offentligt ansatte, som arbejder med eks. utilpassede unge; politiet; dørmænd, som har brug for enkle, men effektive pacificeringsteknikker; taxachauffører og drenge og piger, som gerne vil træne deres kondition og motorik.

Det er klubbens målsætning at være medvirkende til at skabe velafbalancerede unge mennesker. I den daglige træning er det begreber som social accept, disciplin, kondition, koncentration, motorik og sjov, der kendetegner undervisningen.

Såfremt du er interesseret i at finde ud af mere om Randori Jiu-Jitsu, er du velkommen til 4 prøvetræninger. Her har du mulighed for at stille spørgsmål og samtidig få en praktisk forsmag på træningen.

Historien bag Jiu-Jitsu

Images: JJ3.gif

Jiu-jitsu opstod i Kina i 1600-tallet og blev benyttet af kinesiske munke. Det var ikke tilladt for munke at bære våben, og eftersom de ofte så sig nødsaget til at forsvare sig mod røvere, udviklede de et selvforsvarssystem.

Omkring 1660 rejste japaneren Akiyama til Kina for at studere medicin. Her opdagede han munkenes selvforsvarssystem og begyndte at træne dette. Da han vendte hjem igen, grundlagde han en skole i Tokyo, hvor han underviste samuraier i Jiu-Jitsu teknikkerne.

Samuraistanden blev i 1878 opløst, og som en direkte konsekvens heraf var Jiu-Jitsu ved at forsvinde. Dette tillod Professor Jigore Kano dog ikke, og han grundlagde det system, som er basis for det, vi træner i dag.

Følg os på Facebook

Instruktører

Rene Steensen
Rene Steensen
4. dan Jiu-jitsu (Yondan)
1. kyu Tokushinryu Kobudo

4. kyu Isshinryu Karate

4. kyu Judo

Formand

Træner i Jiu-jitsu

Forbunds instruktør

Nationalgraduerings ret (kan graduere til alle grader)

DGI´s forenings leder uddannelse.

René Steensen har trænet Jiu-Jitsu siden 1988 og har været fungerende træner/instruktør i Holstebro Jiu-Jitsu Klub siden d. 1992.

Tlf.: 25503600 / Send mail

Rune Andersen
Rune Andersen
2.dan Jiu-jitsu (Nidan)
Cheftræner i Jiu-jitsu

Nationalgraduerings ret (kan graduere til alle grader)

Rune Andersen har trænet Jiu-Jitsu siden 1996 og har været fungerende træner/instruktør i Holstebro Jiu-Jitsu Klub siden d. 2003.

Tlf.: 23270372 / Send mail