Beskyttelse af personlige oplysninger

For Randori er det vigtigt at beskytte de personoplysninger, du deler med os. Derfor har vi en persondatapolitik, der sikrer, at dine oplysninger behandles ansvarsfuldt, med respekt for dit privatliv og naturligvis i overensstemmelse med lovgivningen på området.

Persondatapolitikken beskriver, hvordan Randori behandler personoplysninger om vores kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den henseende.

1. Dataansvarlig

Randori er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra vores medlemmer som led i opfyldelse af vores aftale med dem om tilmelding og ansøgning om tilskud.

Randori kan kontaktes via følgende oplysninger:

Adresse: Døesvej 56
By: 7500 Holstebro
Telefon: 25 50 36 00
CVR: 29 95 98 54
E-mail: Rs3dan@hotmail.com

Hvis der er spørgsmål om vores behandling af personoplysninger, er medlemmet til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

2. Vi behandler følgende oplysninger:

Randori behandler almindelige personoplysninger relateret til medlemsaftale  om træning, herunder eksempelvis medlemmets navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse hos vores medlemmer.

3. Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er træningstimer og tilskud, og er nødvendige for at opfylde aftalen med medlemmet.

Randori behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter reglerne i Databeskyttelsesforordningen samt Databeskyttelsesloven.

4. Opbevaring af oplysninger

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe vi har en relation til medlemmet. Når vores relation til dig ophører beholder vi dine personoplysninger i en periode, der gør os i stand til at overholde dokumentationskrav til for eksempel kommune. Dine personoplysninger opbevares i 5 år efter afsluttet kontingent eller længere tid, hvis påkrævet efter lovgivningen. Således opbevares materiale, der er påkrævet efter bogføringsloven (bogføringsmateriale) i 5 år plus indeværende regnskabsår.

Alle personoplysninger opbevares og behandles fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at dine personoplysninger ikke misbruges, kommer til uvedkommendes kendskab, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

5. Videregivelse af oplysninger

Randori videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen, eller vi har indgået en aftale med tredjemand om  tjenesteydelse til dig. Vi sikrer gennem aftaler med vores samarbejdspartnere, at dine personoplysninger behandles sikkert og forsvarligt, og kun til det af os anviste formål.

6. Kundens rettigheder

Såfremt en medlem ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal vedkommende kontakte Randori gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.

Vi behandler og svarer på medlemmets henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter medlemmets henvendelse er modtaget.

Når du deler dine personoplysninger med os, har du en række rettigheder, du kan benytte dig af. Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger om dig, vi behandler. Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid benytte retten til at få slettet de oplysninger, vi indsamler om dig, med visse lovbestemte undtagelser. Du er derudover berettiget til at gøre indsigelser imod indsamlingen og bede om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Hvis personoplysninger om dig er forkerte, har du ret til at få dem korrigeret.

Klage

Ønsker en du at klage over Randoris behandling personoplysninger, bedes du sende en mail med detaljerne i din klage til post@hornbordplader.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine persondata. For yderligere oplysninger om klagevejledning henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsyn.dk.